Pascal Dokan Zahn

  • Yong Chun Quan by WULIN Kung Fu Praxis seit 2000
  • Kung Fu Lehrerausbildung an der WULIN Academy 2008 – 2011
  • Dipl. Kampfkunstlehrer Yong Chun Quan by WULIN seit 2011
  • WULIN Zen Meditationslehrer seit 2014
  • WULIN Kung Fu Lehrer seit 2017

Der Zen Dharma Name »Dokan« bedeutet: »inneres Durchschauen«